Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaarden de gemeente Delft en/of de meewerkende partijen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledige of onjuiste informatie op deze website.